Drobečková navigace

Úvod > O obci > Územní plán

Územní plán

 

Návrh změny č. 6 územního plánu Horní Podluží

Popis dokumentu ke stažení
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - text text
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - odůvodnění text
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - hlavní výkres výkres
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - hlavní výkres 2  výkres
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - výkres VPS   výkres
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - výkres základního členění území  výkres
Změna č. 6 územního plánu Horní Podluží - výkres ZPF  výkres
 

Úplné znění ÚP po změně č. 5 ÚP Horní Podluží

Popis dokumentu ke stažení
Úplné znění územního plánu Horní Podluží - text text
Úplné znění územního plánu Horní Podluží - hlavní výkres výkres
Úplné znění územního plánu Horní Podluží - koordinační výkres výkres
Úplné znění územního plánu Horní Podluží - výkres základního členění území výkres
Úplné znění územního plánu Horní Podluží - výkres VPS výkres
Územní studie plochy smíšené obytné Z5.9 v Horním Podluží text+grafika

Územní studie plochy venkovského charakteru Z5.11 v Horním Podluží

text+grafika
 

Změna č. 5 územního plánu Horní Podluží

byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 11. 2021 usnesením č. 226.

 

Popis dokumentu ke stažení
Změna č. 5 územního plánu - text text
Změna č. 5 územního plánu - odůvodnění text
Změna č. 5 územního plánu - hlavní výkres výkres
Změna č. 5 územního plánu - výkres ZPF výkres
Změna č. 5 územního plánu - výkres zákl. členění území výkres
Změna č. 5 územního plánu - výkres VPS výkres
Změna č. 5 územního plánu - výkres širších vztahů výkres
Změna č. 5 územního plánu - koordinační výkres výkres

 

  

Zpráva o uplatňování ÚP Horní Podluží za období 9/2013 až 4/2020 byla schválena na zasedání ZO Horní Podluží dne 9.12.2020 usnesením č. 175. 

 

Zpráva o uplatňování ÚP

 

Změna č. 4 územního plánu Horní Podluží

byla schválena zastupitelstvem obce dne 7. 10. 2015 usnesením č. 90 dle návrhu.

 

Popis dokumentu ke stažení

Změna č. 4 územního plánu  - návrh                                  

text

Změna č. 4 územního plánu - vyhláška

text

Změna č. 4 územního plánu - odůvodnění

text

Hlavní výkres - A - změna č. 4                             

výkres

Hlavní výkres - B - změna č. 4

výkres

Koordinační výkres - A -  změna č. 4

výkres

Koordinační výkres - B - změna č. 4

výkres

Širší vztahy - změna č. 4

výkres

Veřejně prospěšné stavby - A - změna č. 4

výkres

Veřejně prospěšné stavby - B - změna č. 4

výkres

Základní členění - A -  změna č. 4

výkres

Základní členění - B -  změna č. 4 výkres
Zábory zemědělského půdního fondu - A - změna č. 4

výkres

Zábory zemědělského půdního fondu - B - změna č. 4

výkres

 

Do podkladové části Změny č. 4 ÚP Horní Podluží lze nahlížet na Obecním úřadu Horní Podluží.

 

Zpráva o uplatňování ÚP byla schválena ZO Horní Podluží dne 19. 2. 2014 usnesením č. 215.

 

Zpráva o uplatňování ÚP

 

Změna č. 3 územního plánu Horní Podluží

byla schválena zastupitelstvem obce dne 4. 8. 2011 usnesením č. 57 dle návrhu.

 

Popis dokumentu ke stažení

Změna č. 3 územního plánu  - návrh                                  

text 

Změna č. 3 územního plánu - vyhláška

text 

Změna č. 3 územního plánu - odůvodnění

text 

Hlavní výkres - změna č. 3                                 

energie

 

plyn 

 

voda 

 

urban. koncepce 

Veřejně prospěšné stavby - změna č. 3

výkres

Základní členění - změna č. 3

výkres 

Koordinační výkres - změna č. 3

výkres 

Zábory zemědělského půdního fondu - změna č. 3

výkres 

 

Návrh změny č. 2 územního plánu Horní Podluží

nebyl schválen.

 

Popis dokumentu

ke stažení

Změna č. 2 územního plánu                                    

text

Změna č. 2 územního plánu - odůvodnění

text

Hlavní výkres - změna č. 2                                    

výkres

Základní členění - změna č. 2

výkres

Koordinační výkres - změna č. 2

výkres

Zábory zemědělského půdního fondu - změna č. 2

výkres

 

Změna č. 1 územního plánu Horní Podluží              

byla schválena zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2010 usnesením č. 318 dle návrhu.

 

Popis dokumentu ke stažení

Změna č. 1 územního plánu                                    

text

Změna č. 1 územního plánu - odůvodnění

text

Základní členění území - změna č. 1

výkres

Hlavní výkres - změna č. 1

výkres

Zábory zemědělského půdního fondu - změna č. 1

výkres

Koordinační výkres - změna č. 1

výkres 

 

Územní plán obce Horní Podluží

byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.11.2007 usnesením č. 127 dle návrhu.

 

Popis dokumentu ke stažení

Územní plán

text

Územní plán - odůvodnění

text

Přehled ploch navržených k odnětí ZPF

tabulka

Návrh místního územního systému ekologické stability

tabulka

Hlavní výkres

výkres

Základní členění území

výkres

Koncepce veřejné infrastruktury - doprava

výkres

Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie, spoje, plyn

výkres         

Koncepce veřejné infrastruktury- zásobování vodou, kanalizace                   

výkres

Koncepce uspořádání krajiny

výkres

Veřejně prospěšné stavby

výkres

Odůvodnění ÚP - koordinanční výkres

výkres

Odůvodnění ÚP - předpokládané zábory půdního fondu

výkres

 

Do podkladových částí územně plánovací dokumentace Horní Podluží (územní plán a změny č. 1, 3 a 4) lze nahlížet na Obecním úřadě Horní Podluží.