Drobečková navigace

Úvod > Služby > Komunální odpad

Komunální odpad

Od 1. 1. 2024 hradí občané sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu formou místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle obecně závazné vyhlášky č. 6/2023

 

 

Kdo má povinnost k registraci poplatku ?

 • fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

       registrační formulář pro osoby trvale hlášené v obci 

 

       registrační formulář pro vlastníky nemovitosti bez trvale hlášených osob

 

       žádost o osvobození od poplatku

 

Do kdy se musím registrovat ?      Do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti

 

Jaká je výše poplatku ?                  700,- Kč na osobu za rok.

 

Kdy musím zaplatit ?                      Od 1. 1. do 30. 4. běžného roku.

 

Kdo může požádat o osvobození od poplatku ?

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 • Od poplatku se dále osvobozují poplatníci pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců v zahraničí.

Jaký bude postup ?

 • Vyplněním a odevzdáním registračního formuláře na obecní úřad zaregistruji sebe a popř. i další členy domácnosti.
 • Obecní úřad vám po registraci zašle přidělený variabilní symbol a platební údaje.
 • Vyměřený poplatek uhradíte každý rok nejpozději do 30. 4.

Obecní úřad již nebude prodávat pytle na směsný komunální odpad.

Oranžové pytle na tetrapak a žluté pytle na kovový odpad se budou vydávat i nadále zdarma.