Drobečková navigace

Úvod > O obci > Centrum obce

Centrum obce

Záměrem tohoto urbanistického řešení centra obce je vyčlenit místo pro budovu nového obecního úřadu, nové hasičské zbrojnice a stanovit umístění dopravních staveb, tedy obslužné komunikace pro tyty stavby a vedlejší vlakovou zastávku, místa pro parkování a orientačně i chodníky. Napojení stávající komunikace na přejezd ke statku je řešeno zakřivením komunikace, které na jedné straně přináší více místa před budoucí hasičkou zbrojnici, na druhé straně zpomaluje dopravu v sousedství obecního úřadu, pošty a obecní knihovny. Budoucí hasičská zbrojnice je velikostně řešena tak aby v přízemí bylo dostatek místa pro 3 vozidla, včetně nutného místa okolo nich, další prostory, jako klubovna, zázemí, toalety budou umístěny ve vrchním patře. Orientační velikost zastavěné plochy je 20 x 12 m.

V přízemí nového obecního úřadu je na cca ¼ plochy počítáno s prostory pošty, zbývající ¾ jsou určeny pro obecní úřad včetně zázemí, kotelny, archivu atd. Vrchní patro bude členěno obdobně, na ¼ plochy vznikne místnost pro jednání zastupitelstva obce, která bude využívána i jako oddací místnost, nebo na vítání občánků, na zbylých ¾ plochy bude umístěna obecní knihovna. Orientační velikost zastavěné plochy je 25 x 12 m.

Přesunem hasičské zbrojnice obec získá parkovací místa pro svou techniku, které nám již velmi chybí a dále skladovací prostory na materiál. Budova stávajícího úřadu bude přestavena k jinému účelu, nejpravděpodobnější využití je, v půdních prostorách, nyní využívaných jako archiv vybudovat dva velké byty s výměrou cca 90 m2, v mezipatře tři menší cca 50 m2 velké, přízemí využít jako občanskou vybavenost, přínosem by byla ordinace obvodního lékaře, případně zubaře, uvidíme jaký bude zájem.    

 

 

koordinační výkres vizualizace návsi Horní Podluží

 

 

 

 

Jakékoliv připomínky a návrhy k tomuto řešení prosím posílejte na email: starosta@hornipodluzi.cz do předmětu zprávy vyplňte: Centrum obce

 

 

Petr Hoření, starosta obce

 

 

 

    Cam 0400.png   Cam 0410.png   Cam 0450.png   Cam 0490.png   Cam 0530.png   Cam 0550.png