Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Obec Horní Podluží - příkladný sběrný dvůr

Obec Horní Podluží - příkladný sběrný dvůrPříkladný Sběrný dvůr Horní Podluží: Recyklací odevzdaného odpadního elektrozařízení občané v roce 2021 ušetřili práci celkem 131 stromům

Obec Horní Podluží, červen 2022

Každý obyvatel obce Horní Podluží v roce 2021 odevzdal v průměru 8 kilogramů odpadního elektrozařízení. Recyklací celkového odevzdaného objemu tak obec přispěla ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 3936 kilogramů. Pro představu – tolik uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 131 stromů. Za svoje úsilí Horní Podluží obdrží certifikát Příkladný Sběrný dvůr 2021.

 

Regionální zástupci společností REMA právě v těchto dnech předávají obcím zapojeným do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které v loňském roce v síti kolektivních systémů REMA odevzdaly nejvíce vysloužilého elektra, certifikát Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr.

Celkově odevzdaly obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr v roce 2021 více než 1 887 tun odpadních elektrozařízení. „Dobrých výsledků sběru dosahujeme díky dlouhodobé motivaci obcí a jejich obyvatel ke sběru vysloužilých elektrozařízení na místech, kde je to pro ně smysluplné, a způsobem, který je pro ně jednoduchý, pohodlný a efektivní. Našim partnerům z projektů Zelená obec a Sběrný dvůr tak patří srdečné poděkování, že se s námi úspěšně podílejí na odpovědném nakládání s odpadním elektrem,“ komentuje Vítězslav Páral z oddělení regionálních zastoupení kolektivních systémů REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů.

Projekt Zelená obec funguje již 14. rokem. Je šitý na míru obcím, které se chtějí ekologickým a šetrným způsobem k přírodě zbavit odpadního elektra, přenosných baterií a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Ke konci roku 2021 bylo v projektu Zelená obec zapojeno 874 obcí. Projekt obci umožňuje rovněž bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektra a zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

Pro kolektivní systémy REMA není komplikací ani malá hmotnost objednávky. Menší zásilky je možné poslat balíkem, pro ty větší lze zajistit individuální svoz již od 100 kilogramů odpadního elektra. Svoz z obecních sběrných dvorů i sběrných míst je pro obce bezplatný a dopravu vysloužilého elektrozařízení do zpracovatelského závodu je zajišťován na náklady kolektivního systému.

 O projektu Zelená obec®

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území ČR, bez ohledu na počet obyvatel. Je šitý na míru obcím a jejich obyvatelům, kteří se chtějí ekologickým a k přírodě šetrným způsobem zbavit odpadního elektra, přenosných baterií a akumulátorů a tím přispět k ochraně životního prostředí a planety. Hlavním cílem je podpořit občany v ekologickém smýšlení a předcházet tím odkládání vysloužilých zařízení mimo určená sběrná místa či v popelnicích na směsný odpad.

O společnostech REMA Systém a REMA Battery

Hlavními aktivitami kolektivních systémů REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), přenosných baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými elektrospotřebiči, přenosnými bateriemi a akumulátory. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud, informace k projektu Chytrá recyklace najdete zde: www.chytrarecyklace.cz.