Archiv

 

Název dokumentu

Zdroj

Vyvěšeno/sejmuto

Ke stažení

Územní rozhodnutí

Měú Varnsdorf, sú 

25.5.2012/12.6.2012 

MUVA10101 příloha

Rozhodnutí o přijetí - MŠ Horní Podluží

ředitelka MŠ 

18.5.2012/5.6.2012 

 rozhodnutí

Dražební vyhláška - dům čp. 204

Exekutorský úřad Přerov 

18.5.2012/3.7.2012 

 více zde

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

starosta obce 

15.5.2012/31.5. 2012 

 návrh  FIN 12 2011

 

 

 

 rozvaha příloha

 

 

 

 výkaz zisku a ztráty

Mimořádné veřejné zasedání ZO dne 21. 5. 2012

starosta obce

14.5.2012/21.5.2012 

více zde

Veřejné zasedání ZO dne 25. 4. 2012

starosta obce 

18.4.2012/25.4.2012 

více zde

Záměr pronájmu části p.p.č. 930/2

starosta obce 

17.4.2012/2.5.2012 

více zde

Záměr pronájmu části p.p.č. 756/6

starosta obce 

5.4.2012/20.4.2012 

více zde

Oznámení zahájení ÚŘ

Měú Varnsdorf, sú 

5.4.2012/20.4.2012

MUVA 6149 příloha

Rozpočet SOT 

SOT 

5.4.2012/20.4.2012

více zde

Veřejné zasedání ZO dne 22. 3. 2012

starosta obce 

14.3.2012/22.3.2012 

více zde

Záměr pronájmu p.p.č. 1633/2

starosta obce 

14.3.2012/30.3.2012 

 více zde

Záměr pronájmu a převodu p.p.č. 756/18

starosta obce 

14.3.2012/30.3.2012 

 více zde

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

obec 

24.02.2012/13.3.2012 

 více zde

Rozhodnutí - územní rozhodnutí

Měú Varnsdorf, sú 

24.02.2012/13.3.2012 

 MUVA 3855 příloha

Rozhodnutí - územní rozhodnutí

Měú Varnsdorf, sú 

8.2.2012/23.2.2012 

 MUVA 1847 příloha

Rozhodnutí - územní rozhodnutí

Měú Varnsdorf, sú 

8.2.2012/23.2.2012 

 MUVA 1891 příloha

Vyřazení pozemku z nabídky

Pozemkový fond ČR 

18.1.2012/18.2.2012 

 vyřazení pozemku

Dražební vyhláška - čp. 196 v Horním Podluží

JUDr. Juraj Podkonický 

10.1.2012/23.2.2012 

 více zde

Veřejné zasedání ZO dne 25.1. 2012

starosta obce 

18.1.2012825.1.2012 

 více zde

Záměr pronájmu nebytových prostor

starosta obce 

13.1.2012/28.1.2012 

 více zde

Návrh plánu hospodářské činnosti obce r. 2012

obec 

10.1.2012/25.1.2012 

 návrh plánu

Návrh rozpočtu hospodaření obce na rok 2012

obec 

10.1.2012/25.1.2012 

 návrh rozpočtu

Oznámení zahájení územního řízení

Měú Varnsdorf, sú 

10.1.2012/25.1.2012 

 MUVA 36913 příloha

Rozpočtové provizorium SOT 2012

SOT 

9.12.2011/24.12.2011 

 více zde

Veřejná nabídka pozemků k prodeji

Pozemkový fond ČR 

9.12.2011/9.1.2012 

 více zde nabídka

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

Ústecký kraj 

6.12.2011/21.12.2011 

 více zde

Veřejné zasedání ZO dne 30.11.2011

starosta obce 

23.11.2011/30.11.2011 

 více zde

Záměr převodu části nemovitosti p.p.č. 545/1

starosta obce 

15.11.2011/30.11.2011 

 více zde

Oznámení o zahájení ÚŘ 

Měú Varnsdorf, sú

4.11.2011/22.11.2011 

 MUVA 32393 příloha

Usnesení o opakované dražbě

Exekutorský úřad Přerov 

4.11.2011/28.11.2011 

 více zde

Záměr převodu části pozemku p.p.č. 294

starosta obce 

17.10.2011/1.11.2011

více zde

Veřejná vyhláška 

Měú Varnsdorf, sú

27.9.2011/13.10.2011 

MUVA 23326

Veřejná vyhláška 

Měú Varnsdorf, sú  

27.9.2011/13.10.2011  

MUVA 25007 příloha

Veřejná vyhláška 

Krajský úřad ÚK 

27.9.2011/13.10.2011 

 více zde

Veřejná vyhláška 

Měú Varnsdorf, sú  

14.9.2011/30.9.2011 

MUVA 23741 příloha

Veřejné zasedání ZO 

starosta obce 

14.9.2011/21.9. 2011 

více zde

Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 195/1 a 195/3

obec 

8.9.2011/24.9.2011

 více zde

Záměr převodu části nemovitosti p.p.č. 304/1

obec 

5.9.2011/21.9.2011

 více zde

Územní rozhodnutí

Měú Varnsdorf, sú

5.9.2011/21.9.201 

 MUVA23174 příloha

Veřená vyhláška - návrh opatření obecné povahy změny č. 3 územního plánu Horní Podluží 

obec 

22.8.2011/7.9.2011 

 

 více zde

Oznámení o spojení územ. a stav. řízení 

Měú Varnsdorf, sú 

18.8.2011/2.9.2011 

 

MUVA 21609    příloha

Záměr převodu pozemku p.p.č. 669 

starosta obce 

2.8.2011/17.8.2011 

 
 více zde

Záměr pronájmu nebytových prostor restaurace  U Vleku v Horním Podluží čp. 337

starosta obce 

2.8.2011/17.8.2011 

 
 více zde

Oznámení o zahájení územního řízení

Měú Varnsdorf, sú  27.7.2011/11.8.2011   MUVA 20053  příloha

Oznámení o zahájení územního řízení

Měú Varnsdorf, sú  27.7.2011/11.8.2011   MUVA 19668  příloha

Veřejné zasedání ZO dne 4. 8. 2011

starosta obce 

27.7.2011/4.8.2011 

 
více zde

Dražba nemovitosti čp. 289 v Horním Podluží 

Exekutorský úřad Přero

28.6.2011/10.8.2011 

 
 více zde

Záměr pronájmu p.p.č. 917 

starosta obce  13.7.2011/28.7.2011   více zde

Změna územního plánu č. 3 - návrh

Měú Varnsdorf, OSMI  16.6.2011/25.7.2011   více zde

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č.3 územního plánu Horní Podluží

Měú Varnsdorf, OSMI 

7.6.2011/ 25.7.2011 

 vyhláška

Záměr převodu nemovitostí p.p.č. 1668/2, 1668/7

starosta obce 17.6.2011/2.7.2011  více zde

Záměr převodu nemovitostí p.p.č. 2204/22, 2204/28, 2204/31...

starosta obce 14.6.2011/29.6.2011   více zde

Záměr převodu nemovitosti p.p.č. 380/1

starosta obce  14.6.2011/29.6.2011   více zde

Záměr pronájmu a převodu nemovitosti p.p.č. 1858/12

starosta obce 14.6.2011/29.6.2011   více zde

Závěrečný účet Ústeckého kraje 

Ústecký kraj 13.6.2011/28.6.2011   více zde

Záměr pronájmu pozemku 

starosta obce   24.5.2011/8.6.2011  více zde

Záměr pronájmu pozemku

starosta obce  24.5.2011/8.6.2011   více zde

Veřejní zasedání ZO

starosta obce  11.5.2011/18.5.2011  více zde

Návrh závěrečného účtu

obec  2.5.2011/17.5.2011  návrh  výkaz FIN 2-12M

 

     rozvaha  příloha

 

     výkaz zisku a ztráty

Veřejná vyhláška - Ferenc Lukáš

Celní úřad Děčín

 27.4. 2011/12.5.2011 

 více zde

Záměr převodu nemovitostí

starosta obce

 27.4. 2011/12.5.2011 

 záměr
Veřejná vyhláška  Měú Varnsdorf, OSMI  15.4.2011/30.4.2011  více zde
Oznámení o zahájení ÚŘ  Měú Varnsdorf, sú  15.4.2011/30.4.2011  MUVA10172  příloha příloha  
Záměr pronájmu a převodu p.p.č. 1783/1  starosta obce  15.4.2011/30.4.2011  více zde
Rozpočet SOT  starosta obce  13.4.2011/28.4.2011  více zde
Sčítání 2011 - kontakty  ČSÚ  25.3.2011/14.4.2011  více zde
Sčítání 2011 - seznam sčítacích komisařů  ČSÚ  9.3.2011/14.4.2011

část obce Horní Podluží 

část Ladečka  

část Světlík  

část Žofín 

Dražební vyhláška  - objekt čp. 28  JUDr. Ivan Erben  9.3.2011/16.3.2011  více zde
Veřejné zasedání zastupitelstva obce   starosta obce  9.3.2011/16.3.2011  více zde
Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2011   ČSÚ  4.3.2011/14.4.2011  Oznámení
Návrh rozpočtu obce na rok 2011   obec  28.2.2011/16.3.2011  návrh rozpočtu
Návrh plánu hospodaření obce na rok 2011   obec  28.2.2011/16.3.2011  návrh plánu
Rozhodnutí - Lesy ČR   Měú Varnsdorf, sú   15.2.2011/1.3.2011  více zde  příloha
Usnesení - odročení dražby   Exek. úřad Litoměřice  15.2.2011/1.3.2011  více zde
Veřejnoprávní smlouva (přestupky) obec 14.1.2011/29.1.2011 více zde
Usnesení - dražební jednání - čp. 196 Ex.ú. Litoměřice  7.1.2011/22.1.2011 více zde
Posuzování vlivů na ŽP - obchvat Jiřetín  - k nahlédnutí v podatelně Oú  Krajský úřad ÚK  7.1.2011/22.1.2011 více zde
Oznámení o zahájení ÚŘ Měú Varnsdorf, sú  7.1.2011/22.1.2011 MUVA 27819 příloha
Dražební vyhláška - čp. 196 JUDr. Juraj Podkonický 15.11.2010/25.1.2011 více zde
OZV o místních poplatcích obec 29.12.2010/13.1.2011 OZV č. 1/2010
      OZV č. 2/2010
      OZV č. 3/2010
      OZV č. 4/2010
      OZV č. 5/2010
Veřejné zasedání ZO starosta 15.12.2010/22.12.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu nem. obec 15.12.2010/31.12.2010 záměr
Veřejná vyhláška - Ferenc Lukáš Celní úřad Děčín 15.12.2010/31.12.2010 více zde
Územní rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 15.12.2010/31.12.2010 MUVA 25915 příloha
Návrh rozpočtu ÚK na r. 2011 Ústecký kraj 7.12.2010/22.12.2010 více zde
Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový fond 20.9.2010/20.12.2010 více zde
Veřejná vyhláška - úz. rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 30.11.2010/15.12.2010 MUVA 24749 příloha
Veřejná vyhláška - úz. rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 22.11.2010/7.12.20 MUVA 24347
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad 18.10.2010/25.11.2010 více zde
Veřejná vyhláška - Josef Ferenc Měú Varnsdorf. ekonomický odbor 8.11.2010/23.11.2010 více zde
Oznámení o zahájení ÚŘ Měú Varnsdorf, sú 8.11.2010/23.11.2010 MUVA 22618
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení Krajský úřad ÚK 1.10.2010/22.11.2010 vyhláška
Ustavující zasedání ZO starosta 2.11.2010/22.11.2010 více zde
Veřejná vyhláška - změna č. 3 územního plánu obce Horní Podluží Měú Varnsdorf, úřad územního plánování 11.10.2010/12.11.2010 vyhláška + návrh
Veřejná vyhláška obecní úřad 18.10.2010/8.11.2010 vyhláška
Záměr pronájmu nemovitosti starosta obce 22.10.2010/6.11.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 18.10.2010/2.11.2010 záměr  GP
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 18.10.2010/2.11.2010 záměr  GP
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 18.10.2010/2.11.2010 záměr  GP
Oznámení   (Zdeněk Poruba) Měú Varnsdorf, sú 18.10.2010/2.11.2010 oznámení  situace
Záměr pronájmu restaurace U vleku starosta obce 6.10.2010/21.10.2010 záměr
Veřejná vyhláška - rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 6.10.2010/21.10.2010 více zde příloha
Oznámení o zahájení územního řízení Měú Varnsdorf, sú 1.10.2010/16.10.2010 oznámení  situace
Volby do zastupitelstev obcí - doba a místo starosta obce 24.9.2010/16.10.2010 více zde
Volby do zastupitelstev obcí - zapisovatel starosta obce 30.8.2010/16.10.2010 více zde
Volby do zastupitelstev obcí - okrsek starosta obce 30.8.2010/16.10.2010 více zde
Volby do zastupitelstev obcí - počet členů OVK starosta obce 16.8.2010/16.10.2010 více zde
Veřejné zasedání zastupitelstva obce starosta obce 1.9.2010/8.9.2010 více zde
Záměr převodu nemovitostí starosta obce 24.8. 2010/8.9.2010 více zde
Oznámení o uložení písemností - Josef Ferenc Celní úřad Děčín 16.8.2010/31.8.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu pozemku starosta obce 9.8.2010/24.8.2010 více zde
Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový fond ČR 11.5.2010/11.8.2010 více zde
Veřejné zasedání ZO starosta 14.7.2010/21.7.2010 více zde
Veřejná vyhláška-změna ÚP č.1 obecní úřad 30.6.2010/15.7.2010 vyhláška  
Zrušení části nabídky PF ČR PF ČR 25.6.2010/9.7.2010 oznámení
Nabídka pozemků PF ČR PF ČR 14.6.2010/14.7.2010 nabídka text
Veřejné zasedání ZO starosta obce 8.6.2010/23.6.2010 oznámení
Veřejná vyhláška - Lígr Miloš Finan. úřad Rumburk 8.6.2010/23.6.2010 více zde
Návrh závěrečného účtu ÚK Ústecký kraj 8.6.2010/23.6.2010 více zde
Záměr pronájmu nebytových prostor starosta obce 1.6.2010/16.6.2010 více zde
Návrh závěrečného účtu starosta obce 1.6.2010/16.6.2010 návrh
      FIn 2-12M  rozvaha
      příloha
      výkaz zisku a ztráty
Doba a místo starosta obce 12.5.2010/29.5.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu pozemku starosta obce 12.5.2010/29.5.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu pozemku starosta obce 4.5.2010/19.5.2010 záměr
Zapisovatel OVK starosta obce 12.4.2010/29.5.2010 více zde
Počet a sídlo volebního okrsku starosta obce 12.4.2010/29.5.2010 více zde
Veřejná vyhláška-Lukáš Ferenc

Měú Varnsdorf, ek. o.

12.4.2010/27.4.2010 vyhláška
Vyměření daně z nemovitosti Finanč. úřad Rumburk 6.4.2010/7.5.2010 více zde
Počet členů OVK starosta obce 29.3.2010/29.5.2010 volby 2010
Nabídka pozemků Pozemkový fond ČR 26.3.2010/26.4.2010 nabídka
Veřej. vyhláška - změna ÚP č. 1 a 2 Měú Varnsdorf 24.3.2010/11.5.2010 více zde
Oznámení Krajské veter. správy KVS pro Ústecký kraj 24.3.2010/8.4.2010 více zde
Územní rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 24.3.2010/8.4.2010 MUVA 1887 mapa
Rozpočet SOT na rok 2010 SOT 19.3.2010/3.4.2010 více zde
Veřejná vyhláška - Josef Němec Měú Varnsdorf 19.3.2010/3.4.2010 více zde
veřejná vyhláška - Lígr Miloš Finanč. úřad Rumburk 9.3.2010/24.3.2010 více zde
Veřejné zasedání ZO starosta obce 5.3.2010/23.3.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 5.3.2010/23.3.2010 více zde
Záměr převodu nemovitosti starosta obce 5.3.2010/23.3.2010 záměr
Návrh plánu na rok 2010 obec 5.3.2010/23.3.2010 návrh
Návrh rozpočtu na rok 2010 obec 5.3.2010/23.3.2010 návrh
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 1.3.2010/16.3.2010 MUVA 1366
Veřejná vyhláška - Janíček Jan Celní úřad Děčín 17.2.2010/4.3.2010 více zde
Veřejná vyhláška - oznámení Měú Varnsdorf, sú 17.2.2010/4.3.2010 MUVA 1141  mapa
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 17.2.2010/4.3.2010 MUVA 1154  mapa
Veřejné zasedání ZO starosta 10.2.2010/18.2.2010 více zde
Veřejná vyhláška - oznámení Měú Varnsdorf, sú 15.1.2010/30.1.2010 MUVA 417 situace
Veřejná vyhláška - oznámení Měú Varnsdorf, sú 13.1.2010/28.1.2010 MUVA 138
Veřejná vyhláška - rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 13.1.2010/28.1.2010 MUVA 38
Záměr převodu nemovitosti obec Horní Podluží 4.1.2010/19.1.2010 více zde
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti obec Horní Podluží 4.1.2010/19.1.2010 více zde
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 4.1.2010/19.1.2010 více zde
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 obec Horní Podluží 15.12.2009/31.12.2009 více zde
Oznámení o provedení změny Katastrální úřad ÚK 11.12.2006/26.12.2009 více zde
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje Ústecký kraj 11.12.2009/26.12.2009 více zde
Veřejné zasedání ZO starosta obce 2.12.2009/9.12.2009 více zde
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 19.11.2009/4.12.2009 MUVA 5843
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 19.11.2009/4.12.2009 MUVA 5829
Nabídka pozemků k restituci Pozemkový fond ČR 29.10.2009/29.11.2009 nabídka
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 29.10.2009/13.11.2009 záměr  GP
Záměr převodu starosta obce 29.10.2009/13.11.2009 záměr
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 29.10.2009/13.11.2009 záměr
Nabídka pozemků Pozemkový fond ČR 9.10.2009/9.11.2009 nabídka text
Záměr pronájmu nemovitostí starosta obce 30.9.2009/15.10.2009 záměr
Veřejné zasedání zastupitelstva starosta obce 23.9.2009/30.9.2009 více zde
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí Měú Varsndorf, sú 16.9.2009/1.10.2009 MUVA 4562
Evropský sociální fond Úřad práce Děčín 15.7.2009/30.9.2009 více zde
Záměr pronájmu nemovitosti starosta obce 8.9.2009/23.9.2009 záměr
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 8.9.2009/23.9.2009 záměr GP
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 8.9.2009/23.9.2009 záměr 
Oznámení - změna ÚP č. 1 a 2 Měú Varnsdorf, OSMI 1.9.3009/16.9.2009 více zde
Záměr pronájmu nemovitostí starosta obce 27.8.2009/11.9.2009 více zde
Veřejná vyhláška - Aleš Klejna Celní úřad Cheb 26.8.2009/10.9.2009 více zde
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 26.8.2009/10.9.2009 záměr 
Veřejná vyhláška Měú Varsndorf, sú 7.8.2009/22.8.2009 MUVA 4049
Veřejné zasedání ZO   16.7.2009/29.7.2009 více zde
Záměr převodu nemovitosti obec 14.7.2009/28.7.2009 více zde
Záměr převodu nemovitostí obec 14.7.2009/28.7.2009 více zde
Záměr pronájmu a převodu nemovitostí obec 2.7.2009/17.7.2009 více zde  GP
Záměr pronájmu nebytových prostor obec 2.7.2009/17.7.2009 více zde
Záměr pronájmu části p.p.č. 1784/1 obec 2.7.2009/17.7.2009 více zde
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, OSMI 2.7.2009/17.7.2009 více zde
Veřejné zasedání zastupitelstva starosta obce 17.6.2009/25.6.2009 více zde
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí Měú Varnsdorf, sú 11.6.2009/25.6.2009 MUVA 2898
Veřejná vyhláška - Gabčo Miroslav Fin. úřad Ústí/L 11.6.2009/25.6.2009 více zde
Záměr převodu nemovitosti starosta obce 10.6.2009/24.6.2009 více zde  GP
Závěrečný účet ÚK Ústecký kraj 9.6.2009/23.6.2009 více zde
Záměr převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde  GP
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde  GP
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde  GP
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde  GP
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde
Záměr pronájmu a převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde  GP
Záměr převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde
Záměr převodu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde
Záměr pronájmu nemovitosti starosta obce 9.6.2009/23.6.2009 více zde
Návrh závěrečného účtu obce obecní úřad 9.6.2009/23.6.2009 návrh  FIN-12M  rozvaha 
      výkaz zisku a tráty
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 26.5.2009/10.6.2009 více zde
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, OSMI 26.5.2009/10.6.2009 více zde
Veřejná vyhláška - Jaroslav Žák obecní úřad 21.5.2009/6.6.2009 více zde
Doba a místo konání voleb EU starosta obce 21.5.2009/6.6.2009 více zde

Veřejná vyhláška

Měú Varsndorf, sú 30.4.2009/15.5.2009 MUVA 2120
Jmenování zapisovatele OVK starosta obce 22.4.2009/6.6.2009 více zde
Počet a sídlo volebního okrsku starosta obce 8.4.2009/6.6.2009 více zde
Počet členů OVK starosta obce 6.4.2009/6.6.2009 více zde

Veřejná vyhláška

Měú Varsndorf, sú 30.4.2009/15.5.2009 MUVA 2021
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 15.4.2009/30.4.2009 MUVA 1640
Veřejná vyhláška Finanční úřad Rumburk 30.3.2009/30.4.2009 více zde
Veřejné zasedání ZO starosta obce 15.4.2009/22.4.2009 více zde
Záměr pronájmu starosta obce 6.4.2009/21.4.2009 více zde
Záměr pronájmu a převodu starosta obce 6.4.2009/21.4.2009 více zde   GP
Záměr převodu starosta obce 6.4.2009/21.4.2009 více zde
Veřejná vyhláška - změna ÚP Měú Varnsdorf 30.3.2009/14.4.2009 více zde
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 30.3.2009/14.4.2009 MUVA 1257
Veřejná vyhláška - Mirek Bican Celní úřad Praha 8 17.3.2009/1.4.2009 více zde
Záměr pronájmu nebytových prostor Obec Horní Podluží 11.3.2009/26.3.2009 záměr
Veřejné zasedání ZO starosta obce 11.3.2009/18.3.2009 více zde
Návrh plánu hospodářské činnosti Obec Horní Podluží 26.2.2009/13.3.2009 více zde
Návrh rozpočtu na rok 2009 Obec Horní Podluží 26.2.2009/13.3.2009 více zde
Veřejná vyhláška - Němec Josef Obec Horní Podluží 26.2.2009/13.3.2009 vyhláška
Veřejná vyhláška - Bican Mirek Celní úřad Praha 26.2.2009/13.3.2009 oznámení
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 26.2.2009/13.3.2009 MUVA 739/2009
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 26.2.2009/13.3.2009 MUVA 576/2009
Nabídka pozemků dle z. 95/1999 Sb. §7 Pozemkový fond 4.2.2009/5.3.2009 nabídka podmínky
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 30.1.2009/14.2.2009 MUVA 263/2009
Záměr převodu nemovitosti obec 12.1.2009/27.1.2009 záměr  GP
Záměr převodu nemovitosti obec 12.1.2009/27.1.2009 záměr
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf,odbor ŽP 12.1.2009/27.1.2009 MUVA 6372
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 12.1.2009/27.1.2009 MUVA 78/2009
Veřejná vyhláška - Bican Mirek Celní úřad Česká Lípa 12.1.2009/27.1.2009 vyhláška
Nařízení - povinné nouzové očkování Krajská veter. správa 12.1.2009/27.1.2009 nařízení
Veřejná vyhláška - Josef Ferenc Měú Varnsdorf, ekonomický odbor 29.12.2008/13.1.2009 více zde
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, sú 29.12.2008/13.1.2009 MUVA 7189
Závěr zjišťovacího řízení - větrné elektrárny Horní Podluží - Světlík Krajský úřad ÚK,  odbor ŽP 29.12.2008/13.1.2009 více zde
Stanovení záplavového území vodního toku Lužnička Krajský úřad ÚK, odbor ŽP 29.12.2008/28.1.2009 více zde
Veřejné zasedání ZO starosta obce 10.12.08/17.12.2008 oznámení
Veřejná vyhláška - Mirek Bican Celní úřad Mělník 5.12.2008/20.12.2008 více zde
Veřejná vyhláška - P. Kudrmann Finanční úřad Děčín 4.12.2008/19.12.2008 více zde
Veřejná vyhláška - Milan Gabčo Finanční úřad Teplice 4.12.2008/19.12.2008 více zde
Veřejná vyhláška - Josef Ferenc Celní úřad Děčín 4.12.2008/19.12.2008 více zde
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, odbor ŽP 4.12.2008/19.12.2008 MUVA 6313
Záměr pronájmu a převodu Obec Horní Podluží 4.12.2008/19.12.2008 záměr
Záměr pronájmu a převodu Obec Horní Podluží 4.12.2008/19.12.2008 záměr  GP
Nařízení SVP Krajská veterinární správa 2.9.2008/31.12.2008 RED/1283/2008
Oznámení Povodí Ohře 1.7.2008/31.12.2008 oznámení
Upozornění Krajská veterinární správa 19.6.2008/20.12.2008 KVS/EW/2643/08
Záměr pronájmu a převodu Obec Horní Podluží 7.11.2008/22.11.2008 záměr 
Veřejné zasedání ZO Obec Horní Podluží 30.10.2008/12.11.2008 změna termínu
Veřejná vyhláška Stavební úřad Varnsdorf 29.10.2008/13.11.2008 vyhláška
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, odbor ŽP 15.10.2008/30.10.2008 vyhláška
Doba a místo voleb Oú Horní Podluží 2.10.2008/19.10.2008 oznámení
Záměr převodu nemovitostí Obec Horní Podluží 1.10.2008/16.10.2008 záměr
Veřejná vyhláška Stavební úřad Varnsdorf 1.10.2008/16.10.2008 vyhláška
Záměr převodu nemovitosti Obec Horní Podluží 1.10.2008/16.10.2008 záměr
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, OSMI 18.9.2008/3.10.2008 vyhláška
Zapisovatel OVK Oú Horní Podluží 2.9.2008/19.10.2008 Volby 2008
Počet a sídlo okrsku Oú Horní Podluží 2.9.2008/19.10.2008 Volby 2008
Počet členů OVK Oú Horní Podluží 15.8.2008/19.10.2008 oznámení
Upozornění KVS Krajská veterinární správa 2.9.2008/30.9.2008 KVS/EW/3652/08
Veřejné zasedání ZO starosta obce 17.9.2008/24.9.2008 oznámení
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, odbor ŽP 2.9.2008/17.9.2008 MUVA 4690/2008
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, ekonomický odbor 2.9.2008/17.9.2008 vyhláška
Veřejná nabídka pozemků Pozemkový fond ČR 15.8.2008/16.9.2008 nabídka  text
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, ÚÚP 28.7.2008/29.8.2008 Změna ÚP č. 1
Veřejné zasedání ZO Obec Horní Podluží 13.8.2008/20.8.2008 oznámení
Záměr převodu nemovitostí Obec Horní Podluží 28.7.2008/12.8.2008 záměr  GP
Veřejná vyhláška Měú Varnsdorf, OSMI 28.7.2008/12.8.2008 vyhláška
Oznámení o zamýšleném převodu Pozemkový fond ČR 13.5.2008/11.8.2008 čj. PF/5283/08
Veřejná vyhláška Celní úřad Děčín 16.7.2008/31.7.2008 vyhláška
Veřejná vyhláška Obec Horní Podluží 4.7.2008/18.7.2008 vyhláška
Veřejná vyhláška Stavební úřad Varnsdorf 3.7.2008/17.7.2008 vyhláška
Záměr pronájmu a převodu Obec Horní Podluží 3.7.2008/17.7.2008 záměr  GP
Záměr převodu nemovitostí Obec Horní Podluží 3.7.2008/17.7.2008 záměr  GP
Záměr pronájmu nemovitostí Obec Horní Podluží 3.7.2008/17.7.2008 záměr  mapa
Obecně závazná vyhláška 1/2008 Obec Horní Podluží 2.7.2008/16.7.2008 vyhláška
Záměr pronájmu a převodu Obec Horní Podluží 17.6.2008/2.7.2008 záměr  mapa
Záměr pronájmu a převodu Obec Horní Podluží 17.6.2008/2.7.2008 záměr
Záměr převodu nemovitostí Obec Horní Podluží 17.6.2008/2.7.2008 záměr  mapa
Záměr pronájmu nemovitostí Obec Horní Podluží 17.6.2008/2.7.2008 záměr  mapa
Veřejná vyhláška Fú Rumburk 17.6.2008/2.7.2008 51049/08
Veřejná vyhláška Staveb. úřad Varnsdorf 10.6.2008/25.6.2008 MUVA 2733/2008
Veřejné zasedání ZO starosta obce 11.6.2008/19.6.2008 oznámení