Přehled platných obecně závazných vyhlášek

 

 

Číslo Název Účinnost od  Ke stažení
1/2015

OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní Podluží

22.4. 2015

vyhláška

1/2014

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

1.1.2015

vyhláška

4/2010

O místním poplatku z ubytovací kapacity

 1.1.2011

 vyhláška

3/2010

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 1.1.2011

vyhláška 

2/2010

O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 1.1.2011

vyhláška 

1/2010

O místním poplatku ze psů

 1.1.2011

 vyhláška

2/94 Stanovení koeficientu - platnost do 31.12. 2014

27.7.1994

vyhláška