Rozpočet roku 2016

                                                                   Rozpočet       schválený 

     Skutečnost  

Příjmy                    v Kč            v Kč 
Daňové příjmy 8 591 000,00  9 651 639,27 
Nedaňové příjmy                                  4 944 000,00  4 252 332,50 
Kapitálové příjmy      1 447 000,00  2 148 509,80 
Přijaté transfery                                            929 000,00  1 440 756,00
Celkem 15 911 000,00  17 493 237,57 
Výdaje    
Běžné výdaje 14 198 000,00   11 477 734,25 
Kapitálové výdaje 2 190 000,00   12 083 885,07 
Celkem

16 388 000,00  

23 561 619,32 
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech 2 544 000,00  1 658 665,68 
Přijaté úvěry

 0,00 

6 000 000,00 
Uhrazené splátky úvěrů - 2 067 000,00  -2 066 017,56
Opravné položky                     0,00  475 733,63 
Celkem 477 000,00  6 068 381,75 

 

Rozpočet roku 2015

                                                                   Rozpočet       schválený 

     Skutečnost  

Příjmy                    v Kč            v Kč 
Daňové příjmy 8 080 000,00  8 268 298,15 
Nedaňové příjmy                                  4 652 000,00  4 511 223,62 
Kapitálové příjmy       3 889 000,00  3 739 054,55 
Přijaté transfery                                             6 298 000,00  11 370 861,19 
Celkem 22 919 000,00  27 889 437,51 
Výdaje    
Běžné výdaje 12 787 000,00   12 183 606,93 
Kapitálové výdaje 13 183 000,00   16 253 104,61 
Celkem

25 970 000,00  

28 436 711,54 
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech 5 121 000,00  2 544 695,95 
Přijaté úvěry

 0,00 

168 200,00 
Uhrazené splátky úvěrů - 2 070 000,00  -2 125 535,55 
Opravné položky                     0,00  0,00 
Celkem 3 051 000,00  547 274,03 

 

 Rozpočet roku 2014

                                                                   Rozpočet       schválený 

     Skutečnost  

Příjmy   v Kč            v Kč 
Daňové příjmy 7 736 000,00  8 494 625,92 
Nedaňové příjmy                                  4 387 000,00  4 495 408,06 
Kapitálové příjmy     1 806 000,00  4 722 751,00 
Dotace                                                                        12 829 000,00  32 393 355,54 
Celkem 26 758 000,00  50 106 140,52 
Výdaje    
Běžné výdaje 12 213 000,00  23 848 309,90 
Kapitálové výdaje 19 478 000,00  26 039 140,56 
Celkem 31 691 000,00  49 887 450,46 
Financování

 

 
Změna stavu na bankovních účtech                          1 526 000,00  -3 595 043,11 
Přijaté úvěry 4 220 000,00  4 220 208,20 
Uhrazené splátky úvěrů -813 000,00  -813 057,50 

Opravné položky k peněžním operacím                        

    0,00  -30 797,65
Celkem 4 933 000,00  - 218 690,06 

 

Rozpočet roku 2013

                                                                    Rozpočet       

     Skutečnost  

Příjmy   v Kč            v Kč 
Daňové příjmy                                                       7 718 000,00 7 661 259,72
Nedaňové příjmy                                  4 374 000,00 4 267 610,59
Kapitálové příjmy     1 400 000,00 360 354,00
Dotace                                                                        955 000,00 3 204 125,89
Celkem 14 447 000,00  15 493 350,20
Výdaje    
Běžné výdaje                                                                   12 530 000,00 11 358 522,79 
Kapitálové výdaje 3 180 000,00 3 952 975,63 
Celkem 15 710 000,00 15 311 498,42
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech 1 595 000,00 69 404,50
Přijaté úvěry 0,00 437 991,80
Uhrazené splátky úvěrů -332 000,00 -736 310,05
Opravné položky 0,00 47 061,97
Celkem 1 263 000,00 -181 851,78

 

Rozpočet roku 2012

                                                                 Rozpočet   

     Skutečnost  

Příjmy    v Kč            v Kč 
Daňové příjmy                                                               6 025 000,00 6 545 688,88 
Nedaňové příjmy                   4 400 000,00 4 896 036,79 
Kapitálové příjmy                                                           310 000,00 395 640,00 
Dotace                                                                         333 000,00  739 427,80 
Celkem     11 068 000,00 12 576 793,47
Výdaje    
Běžné výdaje 11 093 000,00 11 067 849,93 
Kapitálové výdaje 1 360 000,00 2 349 107,04 
Celkem 12 453 000,00 12 416 956,97
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech 1 400 000,00 -194 972,58 
Přijaté úvěry 414 000,00 408 458,00 
Uhrazené splátky úvěrů -429 000,00 -428 488,66 
Celkem 1 385 000,00 -159 836,50

 

Rozpočet roku 2011

                                                                      Rozpočet       Skutečnost     
Příjmy     v Kč              v Kč 
Daňové příjmy 7 050 000,00 6 467 434,49 
Nedaňové příjmy                                                4 162 000,00 4 297 357,34 
Kapitálové příjmy     552 000,00 1 267 707,00 
Dotace 1 311 000,00 4 555 586,95 
Celkem     13 075 000,00 16 588 085,78 
Výdaje    
Běžné výdaje 11 625 000,00 9 692 735,05 
Kapitálové výdaje                                                           1 944 000,00 8 275 469,50 
Celkem 13 569 000,00 17 968 204,55 
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech 917 000,00 -483 452,31 
Přijaté úvěry 0,00 2 285 960,40 
Uhrazené splátky úvěrů -423 000,00 -422 389,32 
Celkem 494 000,00 1 380 118,77 

Rozpočet roku 2010 

                                                                   Rozpočet      Skutečnost    
Příjmy     v Kč    v Kč
Daňové příjmy  5 962 000,00 6 749 683,94
Nedaňové příjmy                                               3 630 000,00  4 214 662,37
Kapitálové příjmy     622 000,00  264 920,00
Dotace                                                                       580 000,00  4 026 137,00
Celkem     10 794 000,00     15 255 403,31
Výdaje    
Běžné výdaje          9 859 000,00 10 114 280,13
Kapitálové výdaje   800 000,00  4 090 709,20
Celkem    10 659 000,00  14 204 989,33
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech                                 282 000,00  -633 921,58
Přijaté úvěry 0,00  0,00
Uhrazené splátky úvěrů -417 000,00  -416 492,40
Celkem -135 000,00    -1 050 413,98

Rozpočet roku 2009

                                                                    Rozpočet     Skutečnost      
Příjmy v Kč v Kč
Daňové příjmy 6 680 000,00 5 796 857,67
Nedaňové příjmy                                                               3 320 000,00 3 636 528,23
Kapitálové příjmy           810 000,00 450 025,00
Dotace 1 940 500,00 3 043 980,00
Celkem   12 750 500,00 12 927 391,10
Výdaje    
Běžné výdaje 8 970 500,00 9 052 383,88
Kapitálové výdaje 5 722 000,00 5 631 645,35
Celkem  14 692 500,00 14 684 029,23
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech                              185 000,00 -97 834,24
Přijaté úvěry 2 234 000,00 2 227 289,71
Uhrazené splátky úvěrů -477 000,00 -372 817,34
Celkem 1 942 000,00 1 756 638,13

Rozpočet roku 2008 

                                                                  

      Rozpočet  

Skutečnost
Příjmy  v Kč    v Kč   
Daňové příjmy                                                                        6 430 000,00          6 621 119,31
Nedaňové příjmy                                              3 160 000,00     3 456 395,36
Kapitálové příjmy      349 000,00 327 695,00
Dotace        13 236 000,00 15 197 770,00
Celkem        23 175 000,00 25 602 979,67

Výdaje

   
Běžné výdaje 10 162 000,00 9 695 653,95
Kapitálové výdaje 5 601 000,00 8 756 259,00
Celkem 15 763 000,00 18 451 912,95

Financování

   
Změna stavu na bankovních účtech 970 000,00 784 589,60
Přijaté úvěry 4 327 000,00 5 209 591,00
Uhrazené splátky úvěrů -12 709 000,00 -13 145 247,32
Celkem -7 412 000,00 -7 151 066,72

 

https://www.facebook.com/pages/Obec-Horn%C3%AD-Podlu%C5%BE%C3%AD/342982519218778

Obecní úřad

Žofín 2
407 57 Horní Podluží
   
Telefon: 412 379 181
ID DS: wggbzxy
   


http://www.czechpoint.cz/web/