Veřejné zakázky - archiv

 

Veřejné zakázky

 r. 2013

 

Pořízení zametacího stroje pro obec Horní Podluží

Oznámení o výši skutečně uhrazené ceny

oznámení

Kupní smlouva

smlouva 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky              oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

rozhodnutí a oznámení 

Zadávací podklady

 zadávací podklady   výzva

 

 kupní smlouva   čestné prohlášení

 

 seznam subdodavatelů   krycí list

 

 

Dostavba kanalizace Horní Podluží - II. etapa

 

Oznámení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2013

oznámení 

Smlouva o dílo 

smlouva

Písemná zpráva zadavatele

písemná zpráva

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněší nabídky

rozhodnutí zadavatele

Zaslání doplnění zadávacích podkladů – odpověď na dotazy č. 5

doplnění 

Zaslání doplnění zadávacích podkladů – odpověď na dotazy č. 4

 doplnění

Zaslání doplnění zadávacích podkladů – odpověď na dotazy č. 3

doplnění
Vyjádření SÚS Ústeckého kraje vyjádření

Zaslání doplnění zadávacích podkladů – odpověď na dotazy č. 2

doplnění
Oznámení o zakázce oznámení
Oprava č. 1 zadávacích podkladů oprava č. 1
Zadávací podklady zadávací podklady 
Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP                                                           manuál 
Oznámení předběžých informací  formulář 
Zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne                                       25. 2. 2013  

 

Výzvy pro podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu

Evidenční číslo

Název

Termín podání nabídek

Ke stažení

 2013

 

 

 

 002/2013

Oprava mostu č. 8 u čp. 312 

19.8.2013 12.00 hodin

 výzva

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

rozhodnutí 

 001/2013

Zajištění technického dozoru investora při realizaci stavební akce Dostavba kanalizace Horní Podluží - II. etapa

30.5.2013 12.00 hodin 

zadávací podklady 

 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodněší nabídky

 

výsledek výběrového řízení 

 

Oznámení o uzavření smlouvy

 

oznámení

 

Písemná zpráva zadavatele

 

písemná zpráva 

 

 

 

 

 2011

 

 

 

 006/2011

Posílení systému zasněžování sjezdovky lyžařského areálu v Horním Podluží

23.8.2011

výzva 

 

 

 

výsledek výběrového řízení 

 005/2011

Kamenný podstavec s litinovým křížem - u trati v Horním Podluží

24.8. 2011

výzva 

 

 

 

výsledek výběrového řízení 

 004/2011

Celoroční provozování restauračního zařízení v lyžařském areálu v Horním Podluží - pronájem

15.8. 2011

výzva   situace  foto 

 

 

 

výsledek výběrového řízení 

 003/2011

Rozšíření vodovodu Horní Podluží - lokalita Ladečka

28.7. 2011

výzva 

 

   

 výsledek výběrového řízení

 002/2011 

Cyklostezka Jiřetín p. Jedlovou - Horní Podluží 

27.6. 2011

výzva 

 

   

výsledek výběrového řízení 

 001/2011

Stavební úpravy a zateplení bytového objektu, Horní Podluží čp. 215 

25.5. 2011 výzva

 

    výsledek výběrového řízení